O odborný rast členov
sa starajú tréneri:
 
 
Július Schvarcz pôsobí ako tanečný pedagóg a tréner už vyše 30 rokov v Tanečnom klube Sambed a v Tanečnej škole Schwartz tanz. Počas svojho aktívneho tancovania dosiahol najvyššiu výkonnostnú triedu, medzinárodnú triedu „S“, bol finalistom majstrovstiev Slovenska a patril tiež do štátnej reprezentácie.
V roku 1986 získal  Diplom učiteľa tanca a spoločenskej výchovy pri Osvetovom ústave v Bratislave.
V roku 1987 založil tanečný odbor v Základnej umeleckej škole Rožňave.
V roku 1995 sa stal rozhodcom najvyššej medzinárodnej triedy „S“ v tanečnom športe.
V roku 1998 získal Diplom trénera tanečného športu.
Svoje pôsobenie rozhodcu na najvyššej medzinárodnej úrovni zavŕšil v roku 2003, kedy získal licenciu rozhodcu WDSF - World Dance Sport Federation. V tom istom roku založil aj Tanečný klub Happy Dance pri MsKS v Revúcej, kde  pôsobí ako tréner až dodnes, t.j. vyše 10 rokov.
Počas svojho pôsobenia ako učiteľ a tréner p. Schvarcz vychoval množstvo finalistov, majstrov ako aj reprezentantov Slovenskej Republiky, pričom všetky uvedené páry boli súčasťou štátnej reprezentácie a boli nominovaní  reprezentovať SR na európskych a svetových pohároch ako aj na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách sveta ako napríklad:
Szlabý Tibor a Dalma Bekeová - finalisti Majstrovstiev SR v 10 tancoch v kategórii Dospelí
Bumbák Ján a Natália Molnárová - viacnásobní majstri SR vo vekovej kategórií Junior a Mládež a vicemajstri v kategórii Dospelí;            
Július Schwarcz ml.  a Tímea Kolláriková - vicemajstri SR v 10 tancoch vo vekovej kat. Mládež
Sendrei Gerhard a Farkašová Oršolya - majstri SR v latinsko-amerických tancoch a vicemajstri v 10 tancoch vo vekovej kategórii  Junior
Sendrei Robert a Hováth Zsófia -majstri SR v latinsko-amerických tancoch vo vekovej kategórii do 21 rokov a vicemajstri SR vo vekovej kategórii Mládež;
Tomáš Baka a Farkašová Oršolya -majstri SR v latinsko-amerických tancoch a vicemajstri SR v 10 tancoch vo vekovej kategórii  Mládež a vo vekovej kategórií do 21 rokov
Sendrei Gerhard a Šiminská Zuzana - vicemajstri SR v latinsko-amerických tancoch vo vekovej kategórii Junior