Rozvíjame svoju činnosť v dvoch oblastiach :

1. Výchova detí a mládeže v oblasti nefolklórneho tanca:
- základy klasického tanca
- jazzového tanca
- moderného tanca, diskotancov a hip-hop
- základy spoločenského tanca

2. Výchova detí a mládeže v oblasti tanečného športu:
- štandardné a latinskoamerické tance

Cvičenia rozvíjajú rytmické cítenie detí, zvyšujú pohyblivosť a obratnosť. Okrem toho, zlepší sa držanie tela a má kladný vplyv na celkový zdravotný stav.

Cieľom klubu je osloviť čo najviac mladých ľudí, dať im príležitosť užitočne využiť svoj voľný čas. Vytvoriť im vyhovujúce a príťažlivé podmienky, aby sa rozhodli pre túto činnosť - tanečný šport, pre tanec ako taký a nie pre alkohol, drogy, nočné podniky a pod. Viesť a motivovať ich k využitiu voľného času športom a zdravým spôsobom

Momentálne v klube evidujeme 23 členov. Navštevujú nás deti vo veku od 6 rokov.