Jednoro
- som obyčajný, slušný, nenamyslený, dobroprajný človek
Dvoro
- tancujem z lásky, milujem svoj klub, uznávam trénera, nedráždim zriaďovateľa
Troro
- rešpektujem zvláštnosti svojho partnera, neutláčam ho, nápadne rozvíjam jeho
    prednosti,  nenápadne potláčam nedostatky
Štvoro
- som presný, dôsledný, spoľahlivý, dochvíľny, zodpovedný
Pätoro
- kolektív nadovšetko
Šestoro
- učím sa, učím sa, učím sa, učím iných, učím iných, učím iných, nechám sa učiť,  nechám
   sa učiť, nechám sa učiť
Sedmoro
- poznám poradie dôležitosti v tanci, ako aj v ostatnej práci
Osemtoro
- cesta vpred je cesta usilovnosti, driny, sústavnosti, rešpektovania ale tiež hľadania
Devätoro
- najskôr rozcvička, potom pohybová príprava, potom tanečná príprava, potom prvky 
   tancov, potom jednoduché variácie, potom tanec, potom zložitejšie variácie, potom
   zase tanec, potom všetko odznova, potom prekonať krízu, potom viac pracovať na
   sebe, potom cvičenie nervov, potom schopnosť vytvoriť „pohodu“, potom zase
   tanec, potom dôvera v trénera, potom znovu otvoriť oči, potom medzinárodná
   trieda
Desatoro
- miluj hudbu, všetku, tancuj všetko, uč sa "řádiť pro latinu", uč sa disciplíne v štandarde
    i v tom prvom a ak nevieš AKO a KAM...
Desatoro tanečníka TŠ Happy Dance: